Kolekcje

 

 

 

Fotografia z kolekcji Aleksandra Mazarki
1936, Polska. Hodowla ryb. Fot. NN / Ośrodek KARTA

Kolekcję tworzy jedna fotografia wykonana w 1936 roku, przedstawiająca hodowle ryb.

Fotografię przekazał Aleksander Mazarko.

Sygnatura kolekcji: OK_1813