Kolekcje

Fotografia z kolekcji Borysa Giersiuka
Lata 30. Borys Gierasiuk w mundurze rotmistrza 27. Pułku Ułanów im. Króla Stefana Batorego. Fot. NN / Ośrodek KARTA

Kolekcję tworzą 2 fotografie: rozstrzelanego w Charkowie Borysa Gierasiuka i zesłanej na Sybir Anny z Szalewiczów Gierasiuk.

Fotografie przekazał Borys Gierasiu.

Sygnatura kolekcji: OK_1820