Kolekcje

Fotografia z kolekcji Elżbiety i Jakuba Święcickich
20.09.1983, Szwecja. Koncert Jacka Kaczmarskiego. Fot. NN / Ośrodek KARTA

Kolekcję tworzą fotografie z lat 1970-1989. Stanowią dokumentację wsparcia dla przemian demokratycznych w Polsce (m.in. konferencja CSSO, protesty przeciwko wprowadzeniu stanu wojennego w Polsce, manifestacje poparcia dla represjonowanych Polaków). Zawiera również duży zbiór fotografii ze strajku w Wyższej Oficerskiej Szkole Pożarnictwa w Warszawie (25.09.-2.12.1981), niezależnych manifestacji w czasie stanu wojennego, wydarzeń grudniowych 1970 r. w Szczecinie.

Sygnatura kolekcji: OK_1826