Kolekcje

Fotografia z kolekcji Barbary i Jana Pawłowskich
28.01.1945, III Rzesza Niemiecka. Jan Pawłowski. Fot. NN / Ośrodek KARTA

Kolekcja zawiera fotografie z archiwum rodzinne Barbary i Jana Pawłowskich. Jan Pawłowski w czasie II wojny światowej wraz z ojcem i siostrami był robotnikiem przymusowym. Podczas pracy przy granicy niemiecko-szwajcarskiej uciekł na terytorium Szwajcarii. Tam był internowany. Ze Szwajcarii uciekł do Włoch, gdzie dostał się do 2 Korpusu Polskiego, następnie do Wielkiej Brytanii. Barbara Pawłowska (z domu Lupa) w czasie II wojny światowej mieszkała w Krakowie, jej ojciec był policjantem. W latach 60. wyjechała do Wielkiej Brytanii. W skład kolekcji wchodzą zdjęcia rodzinne Pawłowskich oraz fotografie dokumentujące losy Jana Pawłowskiego pod koniec II wojny światowej oraz po jej zakończeniu. Kolekcję udostępnili Barbara i Jan Pawłowscy.

Fotografie zostały zdigitalizowane, opracowane i udostępnione w ramach projektu: "Polskie archiwa społeczne i prywatne w Wielkiej Brytanii" (etap I).

Sygnatura kolekcji: OK_1837