Kolekcje

Fotografia z kolekcji Mieczysława Stachiewicza
Czerwiec 1942, Hemswell. Załoga 301 Dywizjonu Bombowego. 2. z lewej ppor. pil. Mieczysław Stachiewicz. Fot. NN / Ośrodek KARTA

Kolekcja zawiera fotografie z archiwum rodzinnego Mieczysława Stachiewicza. Dotyczą m.in. jego ojca generała Juliusza Stachiewicza oraz Miaczysława Stachiewicza - jego dzieciństwa, młodości oraz przebiegu służby wojskowej w czasie II wojny światowej. M. Stachiewicz - jesienią 1938 roku rozpoczął studia na Wydziale Architektury Politechniki Warszawskiej, do wybuchu wojny ukończył pierwszy rok. Zmobilizowany w sierpniu 1939 roku, przydzielony został do 4. Pułku Lotniczego w Toruniu. W trakcie działań wojennych w 1939 roku ewakuowany został na Wschód, przekroczył granicę polsko-rumuńską i został internowany. Przebywał w obozie dla polskich oficerów w Calafat. W lutym 1940 roku udało mu się uciec i dotrzeć do Francji. Przebywał w ośrodku zbornym dla polskich lotników w Lyonie. W trakcie kampanii niemiecko-francuskiej w czerwcu 1940 został ewakuowany do Wielkiej Brytanii. Tam przeszedł kurs pilotażu. W kwietniu 1942 został przydzielony do 301. Dywizjonu Bombowego "Ziemi Pomorskiej". Jako drugi, a potem pierwszy pilot wykonywał loty bojowe, podczas których m.in. bombardowano obiekty przemysłowe w niemieckich miastach. W listopadzie 1943, po przeprowadzeniu 30 lotów bojowych, został skierowany na Uniwersytet w Liverpoolu do Polskiej Szkoły Architektury. Po zakończeniu wojny został urlopowany z wojsk lotniczych, przeniesiony do wojsk lądowych, a potem do Polskiego Korpusu Przysposobienia i Rozmieszczenia. Po zwolnieniu z korpusu rozpoczął pracę w biurach architektonicznych, m.in. w Essex, potem w Londynie, prowadził także własną firmę architektoniczną. Po przejściu na emeryturę na początku lat 80. rozpoczął aktywną działalność społeczną w polskich organizacjach w Londynie, od 1984 roku jest m.in. prezesem Instytutu Józefa Piłsudskiego w Londynie. Kolekcję udostępnił Mieczysław Stachiewicz.

Fotografie zostały zdigitalizowane, opracowane i udostępnione w ramach projektu: "Polskie archiwa społeczne i prywatne w Wielkiej Brytanii" (etap I).

Sygnatura kolekcji: OK_1838