Zdjęcie

Sygnatura: OK_1839_008
1942, Isfahan, Liban.
Rodzeństwo Juchniewiczów w junackich mundurach (od lewej): Józefa, Ferdynand i Irena (potem Godyń).
Fot. NN, udostępniła Irena Godyń, zbiory Ośrodka KARTA