Zdjęcie

Sygnatura: OK_1839_023
11.11.1943, Isfahan, Iran.
Rocznica odzyskania przez Polskę niepodległości (11.11.1918). Przedstawienie "Polska odrodzona" na scenie Zakładu nr 20.
Fot. NN, udostępniła Irena Godyń, zbiory Ośrodka KARTA