Zdjęcie

Sygnatura: OK_1839_047
1945, Persepolis, Iran.
Wycieczka uczennic polskiego gimnazjum. Uczestnicy wycieczki na schodach pałacu Dariusza I. W dolnym rzędzie 3. z prawej Irena Juchniewicz (potem Godyń).
Fot. NN, udostępniła Irena Godyń, zbiory Ośrodka KARTA