Zdjęcie

Sygnatura: OK_1839_049
2.02.1944, Isfahan, Iran.
Uczennice klasy III a polskiego gimnazjum w dniu przyrzeczenia i przyjęcia do Sodalicji Mariańskiej. W pierwszym rzędzie (od lewej): kierownik internatu p.Ustrzycka, dyrektorka gimnazjum p. Maria Krzyżanowska, ksiądz Franciszek Tomasik, wychowawczyni p. Kulikowska, inspektor p. Lorenowicz, opiekunka klasy p. Przeździecka, p. profesor Niedenthalowa.
Fot. NN, udostępniła Irena Godyń, zbiory Ośrodka KARTA