Zdjęcie

Sygnatura: OK_1839_066
Ok. 1945, Wielka Brytania.
Grupa polskich oficerów, z przodu z prawej dowódca 9 Pułku Ułanów Małopolskich ppłk Emil Słatyński, na lewo Naczelny Wódz Polskich Sił Zbrojnych gen. dyw. Tadeusz Bór-Komorowki i dowódca 1 Dywizji Pancernej gen. bryg. Stanisław Maczek.
Fot. NN, udostępniła Irena Godyń, zbiory Ośrodka KARTA