Zdjęcie

Sygnatura: OK_1839_080
Po 1945, Wielka Brytania.
4. z lewej gen. Władysław Anders, Naczelny Wódz Polskich Sił Zbrojnych w latach 1944-1945, następca Prezydenta RP na uchodźstwie w latach 1950-1954; na lewo gen. Tadeusz Bór-Komorowski, Naczelny Wódz Polskich Sił Zbrojnych w latach 1945-1947, premier Rządu RP na Uchodźstwie w latach 1947-1949, członek Rady Trzech w latach 1956-1966; 1. z prawej Zygmunt Godyń, w czasie II wojny światowej żołnierz 9 Pułku Ułanów Małopolskich.
Fot. NN, udostępniła Irena Godyń, zbiory Ośrodka KARTA