Kolekcje

Fotografia z kolekcji Ewy i Stefana Petrusewiczów
Lato 1944, Halton, Anglia, Wielka Brytania. Uczniowie szkoły lotniczej, z lewej Stefan Petrusewicz. Fot. NN / Ośrodek KARTA

Stefan Petrusewicz urodził się w 1930 roku. Deportowany wraz z rodziną do ZSRR w 1941 roku. Po opuszczeniu ZSRR przebywał w Teheranie, dostał się do junaków. Z Bliskiego Wschodu trafił do Wielkiej Brytanii, gdzie uczęszczał do szkoły lotniczej w Halton. Po wojnie pozostał w Wielkiej Brytanii, ukończył studia, następnie zdobył tytuł doktora, pracował jako wykładowca na Uniwersytecie w Bath. Ewa Petrusewicz z domu Drągowska ur. w 1935 roku we Francji, gdzie spędziła pierwsze lata życia. W 1939 roku powróciła z rodzicami do Polski, we wrześniu 1939 roku opuścili kraj przez Zaleszczyki. Ostatecznie dotarli do Wielkiej Brytanii, ojciec był pracownikiem oświatowym. W czasie wojny mieszkali w Szkocji, potem w Anglii. Ewa Petrusewicz ukończyła medycynę w Londynie, była aktywną działaczką harcerstwa. Kolekcja zawiera zdjecia Stefana Petrusewicza jako junaka w Teheranie w 1943 roku, następnie ucznia szkoły lotniczej w Anglii. Kolekcja zawiera także zdjęcia rodzinne Ewy Petrusewicz oraz dokumentujące jej działalność w harcerstwie w Wielkiej Brytanii po II wojnie światowej. Ponadto w skład kolekcji wchodzą zdjęcia Stanisława Kościałkowskiego, historyka, przed 1939 profesora Uniwersytetu Stefana Batorego w Wilnie, aresztowanego w 1941, wywiezionego do ZSRR. Opuścił Związek Radziecki w 1942 roku, trafił na Bliski Wschód. Był organizatorem życia kulturalnego, wydawniczego i szkolnictwa w Teheranie i Bejrucie. W 1950 wyjechał do Anglii, gdzie m.in. wykładał na Polskim Uniwersytecie w Londynie. Fotografie dokumentują przede wszystkim jego pobyt w Iranie i działalność w Bejrucie. Kolekcję udostępnili Ewa i Stefan Petrusowieczowie.

Fotografie zostały zdigitalizowane, opracowane i udostępnione w ramach projektu: "Polskie archiwa społeczne i prywatne w Wielkiej Brytanii" (etap I).

Sygnatura kolekcji: OK_1840