Zdjęcie

Sygnatura: OK_1840_004
1943, prawdopodobnie Iran.
Z lewej Stanisław Kościałkowski, historyk, przed 1939 profesor Uniwersytetu Stefana Batorego w Wilnie, aresztowany w 1941, wywieziony do ZSRR. Opuścił Związek Radziecki w 1942 roku, trafił na Bliski Wschód. Był organizatorem życia kulturalnego, wydawniczego i szkolnictwa w Teheranie i Bejrucie. W 1950 wyjechał do Anglii, gdzie m.in. wykładał na Polskim Uniwersytecie w Londynie. Obok S. Kościałkowskiego jego żona Eugenia z domu Żelska.
Fot. NN, udostępnili Ewa i Stefan Petrusewiczowie, zbiory Ośrodka KARTA