Zdjęcie

Sygnatura: OK_1840_032
1946, Bejrut, Liban.
Stanisław Kościałkowski ze studentkami. (Stanisław Kościałkowski- historyk, przed 1939 profesor Uniwersytetu Stefana Batorego w Wilnie, aresztowany w 1941, wywieziony do ZSRR. Opuścił Związek Radziecki w 1942 roku, trafił na Bliski Wschód. Był organizatorem życia kulturalnego, wydawniczego i szkolnictwa w Teheranie i Bejrucie. W 1950 wyjechał do Anglii, gdzie m.in. wykładał na Polskim Uniwersytecie w Londynie).
Fot. NN, udostępnili Ewa i Stefan Petrusewiczowie, zbiory Ośrodka KARTA