Zdjęcie

Sygnatura: OK_1840_036
1947, Bejrut, Liban.
W ogrodzie Uniwersytetu Amerykańskiego. 1. z lewej Stanisław Kościałkowski - historyk, przed 1939 profesor Uniwersytetu Stefana Batorego w Wilnie, aresztowany w 1941, wywieziony do ZSRR. Opuścił Związek Radziecki w 1942 roku, trafił na Bliski Wschód. Był organizatorem życia kulturalnego, wydawniczego i szkolnictwa w Teheranie i Bejrucie. W 1950 wyjechał do Anglii, gdzie m.in. wykładał na Polskim Uniwersytecie w Londynie. Obok żona Eugenia z Żelskich.
Fot. NN, udostępnili Ewa i Stefan Petrusewiczowie, zbiory Ośrodka KARTA