Zdjęcie

Sygnatura: OK_1840_040
1947, Bejrut, Liban.
Poświęcenie Domu Studenckiego. Grupa osób przed wejściem do budynku, 2. z prawej stoi profesor Stanisław Kościałkowski - historyk, przed 1939 profesor Uniwersytetu Stefana Batorego w Wilnie, aresztowany w 1941, wywieziony do ZSRR. Opuścił Związek Radziecki w 1942 roku, trafił na Bliski Wschód. Był organizatorem życia kulturalnego, wydawniczego i szkolnictwa w Teheranie i Bejrucie. W 1950 wyjechał do Anglii, gdzie m.in. wykładał na Polskim Uniwersytecie w Londynie. Na ławce z lewej Eugenia Kościałkowska z domu Żelska.
Fot. Wacław Loga, udostępnili Ewa i Stefan Petrusewiczowie, zbiory Ośrodka KARTA