Kolekcje

Fotografia z kolekcji Albina i Tulioli Tybulewiczów
1948. Albin Tybulewicz z koleżanką na statku w drodze z Indii do Wielkiej Brytanii. Fot. NN / Ośrodek KARTA

Kolekcja zawiera fotografie Albina Tybulewicza i jego żony Tulioli z domu Bryl. Albin Tybulewicz urodził się w 1929 roku na Wołyniu. Po inwazji ZSRR na Polskę deportowany wraz z rodziną do Związku Radzieckiego. Wydostał się wraz z Armią Andersa, przez Iran trafił do Indii. Przebywał w obozie w Valivade, uczęszczał do szkoły jezuitów w Bombaju. Po przyjeździe do Anglii ukończył fizykę na Uniwersytecie w Londynie. Pracował w czasopiśmie naukowym Physics Abstracts, był m.in. jego redaktorem naczelnym. Tłumaczył książki i czasopisma naukowe. Działał aktywnie społeczenie, w latach 1980-1984 był prezesem organizacji Food for Poland Fund, organizował pomoc żywieniową dla Polski w latach 80. Zmarł w 2014 roku. Zdjecia dokumentują m.in. pobyt Albina Tybulewicza w Indiach oraz jego działalnoćć w latach 80., ponadto członków rodziny i okres szkolny (w Wielkiej Brytanii) Tulioli Tybulewicz. Kolekcję udostępnili Albin Tybulewicz oraz Tuliola Tybulewicz.

Fotografie zostały zdigitalizowane, opracowane i udostępnione w ramach projektu: "Polskie archiwa społeczne i prywatne w Wielkiej Brytanii" (etap I).

Sygnatura kolekcji: OK_1843