Kolekcje

Fotografia z kolekcji Czesławy i Ryszarda Grzybowskich
Lata 50., Stowell Park, Anglia, Wielka Brytania. Czesława Rachel, potem Grzybowska. Fot. NN / Ośrodek KARTA

Czesława Grzybowska z domu Rachel urodziła się w roku w osadzie cywilnej Rześniówka na Wołyniu (od około 1936-1937 Piłsudy). Rodzice Ewa z domu Trębecka i Stanisław byli osadnikami cywilnymi. Deportowana wraz z rodziną 10.02.1940 roku do ZSRR. Opuścili Związek Radziecki wraz z Armią Andersa, ojciec zmarł w Teheranie. Brat uczył się w szkole dla junaków, walczył pod Monte Cassino. Czesława wraz z siostrami i matką trafiły do Afryki (Kidugala w Tanganice), w 1948 roku wyjechały do Anglii. Ryszard Grzybowski, ur. 1929 r, syn Klemensa Grzybowskiego, uczestnika I wojny światowej, osadnika wojskowego. W czasie II wojny światowej Klemen Grzybowski był żołnierzem 317. kompanii transportowej. Rodzina deportowana 10.02.1940 do ZSRR, po amnestii Klemens Grzybowski zgłosił się do wojska. Matka zmarła na terenie ZSRR. Po opuszczeniu Związku Radzieckiego w Ryszard Grzybowski wraz z bratem i siostrą przebywał w Valivade w Indiach. Stamtąd wyjechał do Anglii. Aktywny działacz Ogniska Rodzin Osadników Kresowych w Wielkiej Brytanii. Po ślubie Grzybowscy mieszkali w Blackburn, potem pod Londynem. Zdjęcia dokumentują pobyt Ryszarda Grzybowskiego i jego rodzeństwa (Henryk, Helena) w Valivade (harcerstwo), służbę wojskową Klemensa Grzybowskiego w trakcie II wojny światowej, m.in. w Iraku i we Włoszech, naukę Czesławy Grzybowskiej w polskiej szkole w Stowell Park, życie polskiej emigracji m.in. w Blackburn (uroczystości religijne), zjazdy wychowanków polskich sierocińców w Indiach.

Fotografie zostały zdigitalizowane, opracowane i udostępnione w ramach projektu: "Polskie archiwa społeczne i prywatne w Wielkiej Brytanii" (etap I).

Sygnatura kolekcji: OK_1844