Kolekcje

Fotografia z kolekcji Barbary Kowalewskiej
1914-1918. Kowalewski w mundurze. Fot. NN / Ośrodek KARTA

Kolekcja zawiera fotografie z archiwum domowego Ireny Sawki dotyczące zwłasza jej służy w czasie II wojny światowej. Fotografie zostały wykonane w Iranie, Iraku, Palestynie, Egipcie, Włoszech i Wielkiej Brytanii.

Fotografie zostały zdigitalizowane, opracowane i udostępnione w ramach projektu: "Polskie archiwa społeczne i prywatne w Wielkiej Brytanii" (etap I).

Sygnatura kolekcji: OK_1846