Kolekcje

Fotografia z kolekcji Marcina Rudzińskiego
Polskie Siły Zbrojne na Zachodzie. Fot. NN, zbiory Ośrodka KARTA

Marcin Rudziński urodził się 4 sierpnia 1909 roku. Studiował prawo na Uniwersytecie Warszawskim, w okresie międzywojennym był członkiem Polskiej Korporacji Akademickiej Patria. W latach 1939- 1945 jako oficer Wojska Polskiego był jeńcem Oflagu Murnau VII A w III Rzeszy Niemieckiej. Po wyzwoleniu obozu w 1945 roku służył we Włoszech w 2 Korpusie Polskim. Do Polski wrócił w 1946 r. Zmarł w 1970 roku.

Sygnatura kolekcji: OK_1849