Zdjęcie

Sygnatura: OK_1850_0001_0092
1931-1937, Brześć nad Bugiem, woj. poleskie, Polska.
Korpus podoficerów zawodowych 4 Batalionu Pancernego Wojska Polskiego (do 1935 r. 4 Dywizjonu Pancernego) podczas święta batalionu.
Fot. NN, kolekcja Jana Gozdawy-Gołębiowskiego, zbiory Ośrodka KARTA