Zdjęcie

Sygnatura: OK_1850_0001_0115
1931-1937, Brześć nad Bugiem, woj. poleskie, Polska.
Podoficerowie 4 Batalionu Pancernego Wojska Polskiego (do 1935 r. 4 Dywizjonu Pancernego) podczas ćwiczeń na strzelnicy garnizonowej.
Fot. NN, kolekcja Jana Gozdawy-Gołębiowskiego, zbiory Ośrodka KARTA