Zdjęcie

Sygnatura: OK_1850_0001_0125
1931-1935, Kazuń k. Modlina, woj. warszawskie, Polska.
Manewry 4 Dywizjonu Pancernego (od 1935 r. 4 Batalionu Pancernego) przy 3 Dywizji Kawalerii Wojska Polskiego.
Fot. NN, kolekcja Jana Gozdawy-Gołębiowskiego, zbiory Ośrodka KARTA