Zdjęcie

Sygnatura: OK_1850_0001_0048
1936-1937, Bydgoszcz, woj. pomorskie, Polska.
Delegacja podoficerów Wojska Polskiego z garnizonu biorąca udział w zakończeniu roku szkolnego Szkoły Podoficerskiej na terenie koszar garnizonu prawdopodobnie przy ul. Warszawskiej.
Fot. NN, kolekcja Jana Gozdawy-Gołębiowskiego, zbiory Ośrodka KARTA