Zdjęcie

Sygnatura: OK_1850_0001_0103
19.03.1932, Brześć nad Bugiem, woj. poleskie, Polska.
Model samochodu pancernego wz. 28 podarowany Generalnemu Inspektorowi Sił Zbrojnych Marszałkowi Józefowi Piłsudskiemu z okazji imienin przez żołnierzy 4 Dywizjonu Pancernego (od 1935 r. 4 Batalionu Pancernego).
Fot. NN, kolekcja Jana Gozdawy-Gołębiowskiego, zbiory Ośrodka KARTA