Zdjęcie

Sygnatura: OK_1852_0007_0015
Ok. 1939, prawdopodobnie Moszczenica, woj. łódzkie, Rzeczpospolita Polska.
Rodzina Zajączkowskich na łące. Stoją od lewej: ojciec Larysy Piotr, NN, babcia Larysa Michelson. Siedzą od lewej: NN, Larysa.
Fot. NN, kolekcja Larysy Zajączkowskiej-Mitznerowej, zbiory Ośrodka KARTA