Zdjęcie

Sygnatura: OK_1852_0002_0074
Ok.1933, Gadka Stara, woj. łódzkie, Rzeczpospolita Polska.
Drewniana kaplica na terenie cmentarza wojennego, na którym spoczywają żołnierze polegli w bitwie pod Łodzią w czasie I wojny światowej. Prawdopodobnie przed wejściem siedzi Larysa Zajączkowska (z prawej).
Fot. NN, kolekcja Larysy Zajączkowskiej-Mitznerowej, zbiory Ośrodka KARTA