Zdjęcie

Sygnatura: OK_1852_0008_0151
1940-1944, Warszawa, Generalne Gubernatorstwo.
Prawdopodobnie Jerzy Zajączkowski (brat Larysy) nad brzegiem Wisły. Z tyłu za nim widoczna barka.
Fot. NN, kolekcja Larysy Zajączkowskiej-Mitznerowej, zbiory Ośrodka KARTA