Zdjęcie

Sygnatura: OK_1854_004
Akt małżeństwa Anieli Wojtuń i Edwarda Kuryłowicza z dn. 31 czerwca 1949 r.
Fot. NN, zbiory Leokadii Kuryłowicz, reprodukcje cyfrowe w Bibliotece Polskiej im. Ignacego Domeyki w Buenos Aires (Biblioteca Polaca Ignacio Domeyko) i w Ośrodku KARTA w Warszawie.