Zdjęcie

Sygnatura: OK_1855_008
Brak daty, Buenos Aires, Argentyna.
Wacław Bazyluk - mąż Marii Kramarz.
Fot. NN, zbiory Marii Kramarz, reprodukcje cyfrowe w Bibliotece Polskiej im. Ignacego Domeyki w Buenos Aires (Biblioteca Polaca Ignacio Domeyko) i w Ośrodku KARTA w Warszawie.