Zdjęcie

Sygnatura: OK_1856_012
Brak daty, Buenos Aires, Argentyna.
Anna Wojtuń (1. z prawej) z przyjaciółką Anną.
Fot. NN, zbiory Stanisława Wojtuń, reprodukcje cyfrowe w Bibliotece Polskiej im. Ignacego Domeyki w Buenos Aires (Biblioteca Polaca Ignacio Domeyko) i w Ośrodku KARTA w Warszawie.