Zdjęcie

Sygnatura: OK_1898_0001_0008_0021
Po 13.12.1981, Kępno, Polska.
Hasło "Siły antysocjalistyczne - nie, socjalizm - tak" na budynku dworcu kolejowego.
Fot. Stanisław Kulawiak, zbiory Ośrodka KARTA.