Zdjęcie

Sygnatura: OK_1908_29
1940, Rzeszów, dystrykt krakowski, Generalne Gubernatorstwo.
Zamek Lubomirskich - więzienie niemieckie, miejsce rozstrzeliwania jeńców i siedziba władz okupacyjnych.
Fot. NN, kolekcja Bogusława Kotuli, zbiory Fundacji Ośrodka KARTA