Zdjęcie

Sygnatura: OK_1908_36
1940, Rzeszów, dystrykt krakowski, Generalne Gubernatorstwo.
Synangoga "Klaus" przy ulicy Wąskiej 3. Widok od ul. Kopernika (obecnie zachodnia pierzeja Placu Ofiar Getta).
Fot. NN, kolekcja Bogusława Kotuli, zbiory Fundacji Ośrodka KARTA