Zdjęcie

Sygnatura: OK_1908_33
1940, Rzeszów, dystrykt krakowski, Generalne Gubernatorstwo.
Żołnierze niemieccy przy antyżydowskich, niemieckojęzycznych plakatach propagandowych.
Fot. NN, kolekcja Bogusława Kotuli, zbiory Fundacji Ośrodka KARTA