Zdjęcie

Sygnatura: AHM_PNW_0753_0002_0032
1920-1939, Pińsk, woj. poleskie, Polska.
Gimnazjum Państwowe.
Fot. NN, zbiory Archiwum Historii Mówionej Ośrodka KARTA i Domu Spotkań z Historią, udostępniła Albina Smołko w ramach projektu "KARTA z Polakami na Wschodzie" (sygnatura nagrania - AHM_PnW_0753).