Zdjęcie

Sygnatura: AHM_PNW_1032_0002_0002
Lata 20., Ryga, Republika Łotewska.
Regina Karmazo (Mieszkowska).
Fot. NN, zbiory Archiwum Historii Mówionej Ośrodka KARTA i Domu Spotkań z Historią, udostępniła Regina Mieszkowska w ramach projektu "KARTA z Polakami na Wschodzie" (sygnatura nagrania - AHM_PnW_1032).