Zdjęcie

Sygnatura: AHM_PNW_1155_0002_0014
30.12.1929, Krasław, Republika Łotewska.
Józef Czaman, brat Stanisława Czamana w mundurze armii łotewskiej. Na odwrocie dedykacja "Na pamiątkę kochanemu Stasiuńkowi(?) od brata Józefa. 30 XII 1929, Krasław" i dopisek "Tam sięgaj gdzie wzrok nie sięga."
Fot. NN, zbiory Archiwum Historii Mówionej Ośrodka KARTA i Domu Spotkań z Historią, udostępnił Stanisław Czaman w ramach projektu "KARTA z Polakami na Wschodzie" (sygnatura nagrania - AHM_PnW_1155).