Zdjęcie

Sygnatura: AHM_PNW_2494_0002_0048
1924, Kołomyja, woj. stanisławowskie, Polska.
Świadectwo zlożenia egzaminu na czeladnika przez Feliksa Baraniuka, ojca Stanisława Baraniuka.
Zbiory Archiwum Historii Mówionej Ośrodka KARTA i Domu Spotkań z Historią, udostępnił Stanisław Baraniuk w ramach projektu "KARTA z Polakami na Wschodzie" (sygnatura nagrania - AHM_PnW_2494).