Zdjęcie

Sygnatura: AHM_PNW_0766_0002_0021
Prawdopodobnie 28.10.1914, pod Kamieńcem Podolskim, zabór rosyjski.
Przyjęcie po ślubie Kazimiery (3. z prawej) i Stefana (2. z prawej) Wiśniewskich.
Fot. NN, zbiory Archiwum Historii Mówionej Ośrodka KARTA i Domu Spotkań z Historią, udostępniła Halina Wiśniewska w ramach projektu "KARTA z Polakami na Wschodzie" (sygnatura nagrania - AHM_PnW_0766).