Zdjęcie

Sygnatura: AHM_PNW_1224_0002_0003
Pocz. XX w., brak miejsca.
Zdjęcie pozowane. Na łodzi napis w języku rosyjskim: "Rusałka". Fotografia z rodzinnego archiwum Reginy Gutauskiene.
Fot. NN, zbiory Archiwum Historii Mówionej Ośrodka KARTA i Domu Spotkań z Historią, udostępniła Regina Gutauskiene w ramach projektu "KARTA z Polakami na Wschodzie" (sygnatura nagrania - AHM_PnW_1224).