Zdjęcie

Sygnatura: AHM_PNW_0766_0002_0017B
Ok. 1900, brak miejsca.
Rewers odbitki fotograficznej o sygnaturze AHM_PnW_0766_0002_0017a:
Portret kobiety, prawdopodobnie Heleny Podgórskiej.
Fot. NN, zbiory Archiwum Historii Mówionej Ośrodka KARTA i Domu Spotkań z Historią, udostępniła Halina Wiśniewska w ramach projektu "KARTA z Polakami na Wschodzie" (sygnatura nagrania - AHM_PnW_0766).