Zdjęcie

Sygnatura: AHM_PNW_0913_0002_0028
Lata 60., Pińsk, Białoruska SRR, ZSRR.
Siostry zakonne: Ryta (z prawej) i Anzelma.
Fot. NN, zbiory Archiwum Historii Mówionej Ośrodka KARTA i Domu Spotkań z Historią, udostępniła Ludwika Pawlak w ramach projektu "KARTA z Polakami na Wschodzie" (sygnatura nagrania - AHM_PnW_0913).