Zdjęcie

Sygnatura: AHM_PNW_3461_0009_0006
Przed 1939, brak miejsca.
Portret małżonków.
ot. NN, zbiory Archiwum Historii Mówionej Ośrodka KARTA i Domu Spotkań z Historią, udostępniła Maria Pustelnik w ramach projektu "KARTA z Polakami na Wschodzie".