Zdjęcie

Sygnatura: AHM_PNW_0766_0002_0016
1930, brak miejsca.
Jan Sokoluk, kuzyn Stefana Wiśniewskiego, z rodziną.
Fot. NN, zbiory Archiwum Historii Mówionej Ośrodka KARTA i Domu Spotkań z Historią, udostępniła Halina Wiśniewska w ramach projektu "KARTA z Polakami na Wschodzie" (sygnatura nagrania - AHM_PnW_0766).