Zdjęcie

Sygnatura: AHM_PNW_2097_0002_0027
Ok. 1919, brak miejsca.
Zdjęcie grupowe oficerów Wojska Polskiego. 2. z prawej Stanisław Brzezina, 3. z prawej pułkownik Aleksander Serednicki.
Fot. NN, zbiory Archiwum Historii Mówionej Ośrodka KARTA i Domu Spotkań z Historią, udostępniła Maria Magalińska w ramach projektu "KARTA z Polakami na Wschodzie" (sygnatura nagrania - AHM_PnW_2097).