Zdjęcie

Sygnatura: AHM_PNW_2517_0002_0008
1935, Grudziądz, Polska.
Fotografia grupowa oficerów kursu dowódców szwadronów organizowanego w Centrum Wyszkolenia Kawalerii. Józef Bokota, ojciec Stanisława Bokoty, siedzi 2. z prawej w pierwszym rzędzie, odznaczony Orderem Wojennym Virtuti Militari kl. V, Krzyżem Walecznych. W środku siedzi oficer dyplomowany kawalerii w stopniu podpułkownika, odznaczony Orderem Virtuti Militari, Krzyżem Niepodległości oraz Krzyżem Walecznych z dwoma okuciami i honorową odznaką za rany.
Fot. NN, zbiory Archiwum Historii Mówionej Ośrodka KARTA i Domu Spotkań z Historią, udostępnił Stanisław Bokota w ramach projektu "KARTA z Polakami na Wschodzie" (sygnatura nagrania - AHM_PnW_2517).