Zdjęcie

Sygnatura: AHM_PNW_0507_0002_0002
1939, Lwów, Polska.
Krystyna Angielska z bratem Czesławem.
Fot. NN, zbiory Archiwum Historii Mówionej Ośrodka KARTA i Domu Spotkań z Historią, udostępniła Krystyna Angielska w ramach projektu "KARTA z Polakami na Wschodzie" (sygnatura nagrania - AHM_PnW_0507).