Zdjęcie

Sygnatura: AHM_PNW_1348_0002_0006
1955, Pieszkowce, Białoruska SRR, ZSRR.
Sianokosy w kołchozie Lenina. Jan Litwinowicz pierwszy z prawej. Ze zbiorów rodzinnych Jana Litwinowicza.
Fot. NN, zbiory Archiwum Historii Mówionej Ośrodka KARTA i Domu Spotkań z Historią, udostępniła Berta Litwinowicz w ramach projektu "KARTA z Polakami na Wschodzie" (sygnatura nagrania - AHM_PnW_1348).