Zdjęcie

Sygnatura: AHM_PNW_1469_0002_0038
2000, Łuck, Ukraina.
Chór. Jerzy Maracz w 2. rzędzie 2. z prawej.
Fot. NN, zbiory Archiwum Historii Mówionej Ośrodka KARTA i Domu Spotkań z Historią, udostępnił Jerzy Maracz w ramach projektu "KARTA z Polakami na Wschodzie" (sygnatura nagrania - AHM_PnW_1469).
Słowa kluczowe